Group Businesses 

 
 
 
 
 

HENGLICNC TECHNOLOGY CO., LTD
 

 Address: No.265 YIXIAN ROAD, WUKANG TOWN,
DEQING COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE,
CHINA
 TEL:+86-572-8832000
 FAX:+86-572-8832222
 URL: http://www.zjhlcnc.com